Practor bij Centrum Top Techniek

Vanaf najaar 2017 is Meester! practor bij het practoraat Hybride Onderwijs van het Centrum Top Techniek in Terneuzen.  Eén dag per week doen we daar onderzoek-, ontwerp- en ontwikkelwerk ten behoeve van de vakmanschapsroute techniek.

Presentatie Jaarcongres VMBO 2017

Deelsessie 9 van het 8e jaarcongres van het vmbo ging over Schoolontwikkellabs. Hier de pdf van de presentatie. Daarnaast is hier een bundeltje met meer achtergronden te vinden. Voor meer info vraag Meester!

Exiting first classes!

Wow, that was exiting! I really enjoyed the first day as a teacher P.E. again. It’s good to know that my repertoire is still there when I need to improvise. It is nice to feel that my interaction with adolescents ‘works’ in a way that I can get to the end of a lesson without […]