Onderwijsinzicht
admin

Werk (en denk!) ontwikkelingsgericht

Onlangs werd in een teamsvergadering gesignaleerd dat ik wat geïrriteerd klonk. Dat was een juiste signalering. Als ik er nu aan terugdenk zat de irritatie daarin waar ik binnen de onderwijskunde vaak moeite mee heb: het zó gedetailleerd in gaan op een concept of model dat het probleem dat ermee opgelost zou moeten worden uit beeld raakt. Krachtigere termen voor die irritatie: onderwijskundig geneuzel en mierenneukerij.

Lees verder »
Hybride onderwijs
admin

Podcast: interview met de practor

In het kader van het onderzoek waarin het practoraat samenwerkt met HAN – University of Applied Sciences (HAN) en andere practoraten is practor Martijn van Schaik van het Centrum voor Top Techniek geïnterviewd. Dat interview volgde op een sessie met andere deelnemersaan het onderzoek over de stand van zaken rond kennisdeling vanuit de practoraten binnen de organisaties. Dit is de audio van dat interview.De hele bundel waar dit interview in staat is te vinden via www.hybrideonderwijs.nl en heet Zin en Betekenis van het practoraat Hybride onderwijs.

Lees verder »
Hybride onderwijs
admin

Podcast, zoals we deden. (uit Zin en Betekenis)

Zoals we de afgelopen jaren vaker deden, ook vóór de coronapandemie
ons beperkingen oplegde, zijn we voor dit hoofdstuk via een videoverbinding met elkaar in gesprek gegaan. We hebben dit gesprek opgenomen,
omdat we willen laten zien hoe we te werk gaan bij het onderzoeken,
ontwikkelen en ontwerpen in het practoraat. Uit onderstaande transcriptie zal duidelijk worden dat daar geen dichtgetimmerd strak plan
achter zit, maar eerder allerlei meer of minder samenhangende idealen,
ideeën, richtingen en gedachten, die niet droogjes op te sommen of erg
diep te analyseren zijn. Het gesprek is tevens te beluisteren als podcast
via de website (www.hybrideonderwijs.nl).

Lees verder »
Driehoek activiteit
Hybride onderwijs
admin

Naar een ontwikkelingsgericht netwerk in Zeeland.

Het practoraat Leren in een hybride leeromgeving streeft een tweeledig doel na: enerzijds het realiseren van (door)ontwikkeling van onderwijsprogramma’s en begeleiding binnen verschillende hybride leeromgevingen, en anderzijds het ontwikkelen van een adequaat en bruikbaar programma voor professionalisering van docenten en praktijkbegeleiders in een hybride leeromgeving.
Uit de opdrachten van de beide practoraten blijkt wel dat de kern van de opdracht ligt in het betekenisvol verbinden van verschillende contexten. Dat geldt voor de inhoud van de opdrachten (hybride onderwijs
en leren in een hybride leeromgeving), die beoogt praktijk en theorie.

Lees verder »
Leerlingstromen VKR
Hybride onderwijs
admin

‘Dan kan ik echt zeker weten wat ik leuk vind.’

In dit hoofdstuk willen we daarom dieper ingaan op de keuzeontwikkeling van leerlingen in de vakmanschapsroute (VKR), door interviews die we met negen leerlingen hielden te analyseren. Vanuit de brede, meer kwantitatieve gegevens over de route die leerlingen door de VKR (kunnen) volgen,
proberen we te achterhalen wat de redenen achter opvallende keuzes zijn. We doen dat door van drie van de negen leerlingen in kaart te brengen hoe zij zelf hun persoonlijkheid en doelen schetsen.

Lees verder »
Hybride onderwijs
admin

Open die doos

Het zou zomaar kunnen dat ik in dit hoofdstuk de doos van Pandora een klein beetje openzet. De Griekse mythe over de doos van Pandora gaat over een vrouw, Pandora, die door de goden naar de mensen werd gestuurd met een doos waarin alle onheil van de wereld verborgen zat, maar ook de hoop. Ze was naar de mensheid gezonden als wraak omdat de mensen een cruciale technologie hadden bemachtigd: het vuur, dat de god Prometheus aan de mensheid had geschonken nadat hij het van de goden had gestolen. Maar natuurlijk was Pandora nieuwsgierig en
opende de doos toch. Alle ellende overspoelde de wereld, maar de hoop bleef achter

Lees verder »

MAAK EEN AFSPRAAK

Dan gaan we in gesprek. Dat kan via een bericht, telefoon of meteen in mijn agenda.