De ik-methode voor leraren: wetenschappelijk verantwoord navelstaren zonder doel, met een missie.

Tussen reflecteren en ‘evidence-based werken’ ligt de weg van het onderzoeken van de eigen ervaringen. Wolf-Michael Roth noemt dat de ‘First-person methods’. In deze workshop wordt deze methode besproken, die gezien kan worden als de empirische fenomenologie van de ervaring. Met andere woorden: we gaan voorbij de reflectie en deconstrueren de ervaring om tot uitspraken te komen over onderwijs, die ook betekenis hebben voorbij onze eigen praktijk.
De aanpak van Roth plaatsen we in een breder kader van onderzoeksmethoden voor practici, zoals practitioner research, actieonderzoek, en zelfstudie.Continue reading

Ontwikkelingsgericht onderwijs in het VMBO

Samen met Andor Molter, ook gymleraar/onderwijspedagoog, schreef ik voor Van twaalf tot achttien een artikel over Ontwikkelingsgericht VMBO. Hieronder de inleiding. Image 12-18OGOVMBO

In tijd waarin de roep om en initiatieven in ontwikkeling van onderaf aan kracht wint, vragen Martijn van Schaik en Andor Molter opnieuw aandacht voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Al in 1997 werd de OGO-academie opgericht, een vereniging voor leden en een verzamelplek voor kennis en ervaring met Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Maar de onderwijsbenadering kent nog geen brede belangstelling in het voortgezet onderwijs. Van Schaik en Molter vinden OGO een kansrijk concept, in het bijzonder voor vmbo-scholen.
Lees verder in Van Twaalf tot Achttien. Het artikel is onderdeel van de toolkit OGO in VMBO

Van Schaik, M., & Molter, J. A. (2015). Ontwikkelingsgericht onderwijs in het vmbo. Een derde weg naar betekenisvol onderwijs. Van 12 tot 18, 25(5), 8–10.