Tussen reflecteren en ‘evidence-based werken’ ligt de weg van het onderzoeken van de eigen ervaringen. Wolf-Michael Roth noemt dat de ‘First-person methods’. In deze workshop wordt deze methode besproken, die gezien kan worden als de empirische fenomenologie van de ervaring. Met andere woorden: we gaan voorbij de reflectie en deconstrueren de ervaring om tot uitspraken te komen over onderwijs, die ook betekenis hebben voorbij onze eigen praktijk.
De aanpak van Roth plaatsen we in een breder kader van onderzoeksmethoden voor practici, zoals practitioner research, actieonderzoek, en zelfstudie.
In een dagdeel (met voorbereiding) bespreken we een aantal technieken die Roth beschrijft.
– abstraheren van ervaring in drie stappen (epoché)
– bijhouden/loggen van ervaringen
– (wetenschappelijk verantwoord) verslag doen van ervaringen
Na afloop van het dagdeel zijn we weer een ervaring rijker en daardoor in staat onze eigen praktijk dieper te analyseren dan we al deden. Op onze scholen kunnen we nu academisch gezien dieper gaan dan de collegiale consultatie, intervisie, supervisie normaal gesproken doen.

Vraag Meester!