Practoraat Hybride onderwijs (2017-2021)

Video afspelen

Zin en betekenis van het practoraat Hybride onderwijs

De bundel is digitaal te downloaden en in druk te bestellen bij uitgeverij Phronese

Horizon en toekomst

Weten jullie nog dat ik wat kritisch was over de opzet en vooral inhoud van een professionele leergemeenschap (PLG) waarin ik met collega’s onderwijs zou

Lees verder »

Fileren en penetreren

Er werd mij gevraag mijn kijk op een document met onderwijskundige kaders te geven. Dat is mijn werk, deels, dus dat doe ik graag. Bovendien ging het stuk ook mijn eigen werk aan, dus ik wilde wel even weten hoe ingekaderd ik zou gaan worden, of niet.
Om nu te voorkomen dat deze blogs verworden tot een serie gestolde onderwijskundige irritaties en, nog belangrijker, dat ik een oude cynicus wordt die alles al eens gezegd heeft en diep zucht alsof niemand ooit luistert, zoek ik dus de opbouw. (Ik heb dus ook op zinsniveau vragen en suggesties naar de betrokkene gestuurd.

Lees verder »

Werk (en denk!) ontwikkelingsgericht

Onlangs werd in een teamsvergadering gesignaleerd dat ik wat geïrriteerd klonk. Dat was een juiste signalering. Als ik er nu aan terugdenk zat de irritatie daarin waar ik binnen de onderwijskunde vaak moeite mee heb: het zó gedetailleerd in gaan op een concept of model dat het probleem dat ermee opgelost zou moeten worden uit beeld raakt. Krachtigere termen voor die irritatie: onderwijskundig geneuzel en mierenneukerij.

Lees verder »

Podcast: interview met de practor

In het kader van het onderzoek waarin het practoraat samenwerkt met HAN – University of Applied Sciences (HAN) en andere practoraten is practor Martijn van Schaik van het Centrum voor Top Techniek geïnterviewd. Dat interview volgde op een sessie met andere deelnemersaan het onderzoek over de stand van zaken rond kennisdeling vanuit de practoraten binnen de organisaties. Dit is de audio van dat interview.De hele bundel waar dit interview in staat is te vinden via www.hybrideonderwijs.nl en heet Zin en Betekenis van het practoraat Hybride onderwijs.

Lees verder »

Podcast, zoals we deden. (uit Zin en Betekenis)

Zoals we de afgelopen jaren vaker deden, ook vóór de coronapandemie
ons beperkingen oplegde, zijn we voor dit hoofdstuk via een videoverbinding met elkaar in gesprek gegaan. We hebben dit gesprek opgenomen,
omdat we willen laten zien hoe we te werk gaan bij het onderzoeken,
ontwikkelen en ontwerpen in het practoraat. Uit onderstaande transcriptie zal duidelijk worden dat daar geen dichtgetimmerd strak plan
achter zit, maar eerder allerlei meer of minder samenhangende idealen,
ideeën, richtingen en gedachten, die niet droogjes op te sommen of erg
diep te analyseren zijn. Het gesprek is tevens te beluisteren als podcast
via de website (www.hybrideonderwijs.nl).

Lees verder »
Driehoek activiteit

Naar een ontwikkelingsgericht netwerk in Zeeland.

Het practoraat Leren in een hybride leeromgeving streeft een tweeledig doel na: enerzijds het realiseren van (door)ontwikkeling van onderwijsprogramma’s en begeleiding binnen verschillende hybride leeromgevingen, en anderzijds het ontwikkelen van een adequaat en bruikbaar programma voor professionalisering van docenten en praktijkbegeleiders in een hybride leeromgeving.
Uit de opdrachten van de beide practoraten blijkt wel dat de kern van de opdracht ligt in het betekenisvol verbinden van verschillende contexten. Dat geldt voor de inhoud van de opdrachten (hybride onderwijs
en leren in een hybride leeromgeving), die beoogt praktijk en theorie.

Lees verder »