Practitioner and researcher: a new journey back to base

This school year I will start as a teacher physical education again at a school for prevocational education (VMBO) close to where I live. It was about six years ago that I got rid of my  whistle, and the indoor shoes I once used weekly have become so dry that they are dangerous to use […]

Stage/scriptie onderwijspedagogiek/-kunde: Vygotskij in het vmbo.

Waarom zijn er ongeveer 300 ontwikkelingsgerichte basisscholen die zich op Vygotskij baseren, maar hoor je daar niets van in het vmbo? Goede vraag. We zijn dat aan het veranderen. In 2014 verscheen de scriptie van Andor Molter die dat als eerste expliciet onderzocht. Ook sinds 2014 zijn er trainingen OGO in het vmbo en er […]

Zotheid der lof

Excellentieprogramma’s in het HBO, excellente basisscholen, meestertitels, leraren van het jaar, we lijken er geen genoeg van te kunnen krijgen: lof uitdelen in het onderwijs. Je zou er zot van worden, zeker als je geen titel, prijs, excellentiepunten, of wat dan ook achter of voor je naam hebt staan. Ik heb het even na moeten […]