Ontwikkelingsgericht beroepsonderwijs (dag)

Al jaren loopt het vmbo voorop in de manier waarop de scholen hun onderwijs vormgeven (zie bijvoorbeeld hier). Inmiddels blijkt ook uit onderzoek dat de aanpak die gekozen wordt, werkt. Tijd voor een volgende stap: hoe kunnen we in het beroepsonderGeregistreerdwijs, vmbo en mbo in het bijzonder (nog meer) maatwerk voor de leerlingen leveren zonder eindtermen en groepsprocessen uit het oog te verliezen? Het antwoord kan zijn: ontwikkelingsgericht vmbo.Continue reading

Naar een theoriegestuurd bewezen praktijk

Wie wil niet handelen naar de laatste wetenschappelijke inzichten als die bewijzen dat een aanpak ook echt werkt? Dat wil iedereen en is dus ook niet het probleem. Het probleem is: welke bewijzen accepteren we voor welke praktijken? Oftewel, hoe weten we of resultaten uit onderzoek ook voor onze praktijk gelden? Kort gezegd zijn daar twee antwoorden op: dat ligt aan de context en dat hangt van de theorie af waarop je jouw praktijk inricht. Je visie dus.Continue reading