Al jaren loopt het vmbo voorop in de manier waarop de scholen hun onderwijs vormgeven (zie bijvoorbeeld hier). Inmiddels blijkt ook uit onderzoek dat de aanpak die gekozen wordt, werkt. Tijd voor een volgende stap: hoe kunnen we in het beroepsonderGeregistreerdwijs, vmbo en mbo in het bijzonder (nog meer) maatwerk voor de leerlingen leveren zonder eindtermen en groepsprocessen uit het oog te verliezen? Het antwoord kan zijn: ontwikkelingsgericht vmbo.

De cultuurhistorische theorie (afgeleid van Vygotskij’s idee├źn) biedt een duidelijk kader voor het inrichten van onderwijs dat wil voorbereiden op de beroepspraktijk, terwijl ook brede algemene onderwijsdoelen behaald kunnen worden.
In een dagdeel combineren we wetenschappelijke inzichten over wat werkt in het vmbo met theorie van en ervaring in het werken volgens het concept van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Deelnemers gaan na afloop naar huis met een gereedschapskist vol met praktische tools voor het ontwikkelen van onderwijs in het beroepsonderwijs.

Opbouw van het dag
Onderzoek & theorie voor onderwijs dat werkt
Vygotskij en het beroepsonderwijs
Zone van naaste ontwikkeling & scaffolding
Ontwerpen van ontwikkelingsgericht onderwijs voor het vmbo
Naar theoriegestuurde praktijken in het VMBO en die onderzoeken

Doel is dat de deelnemers naar huis gaan met een tijdens de cursus theoretisch gefundeerd ontwerp voor hun onderwijs. Het verschil tussen een dagdeel en een dag zit vooral in de diepgang waarmee we e.e.a. behandelen. Kern blijft de betekenis van de theorie voor de praktijk.

Doelgroep
Docenten, teamleiders, onderwijsontwikkelaars in het VMBO en MBO.

Vraag hulp aan de meester (klik)