Vanaf najaar 2017 is Meester! practor bij het practoraat Hybride Onderwijs van het Centrum Top Techniek in Terneuzen.  Eén dag per week doen we daar onderzoek-, ontwerp- en ontwikkelwerk ten behoeve van de vakmanschapsroute techniek.

Het practoraat is verantwoordelijk voor de kruisbestuiving tussen onderzoek, opleiding en beroepspraktijk binnen het thema hybride onderwijs van het CTT. Het practoraat inspireert en is de motor voor kennisontwikkeling en kennisdeling en ondersteunt praktijkgericht onderzoek en professionalisering van docenten.

Doelen en producten van het practoraat

1) (Door) Ontwikkeling van hybride onderwijs in techniek m.b.v. en d.m.v. (ontwerp)onderzoek in het CTT

2) Versterking van doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo en imago beroepsonderwijs in het CTT

Beoogde resultaten in termen van producten en processen

1a) Hybride curriculum(ontwerp)

1b) Analyses van hybride curriculum (interne & externe publicaties)

1c) Hybride onderwijs in beeld: bijvoorbeeld d.m.v. vlogs

2a) Analyse van instroom- uitstroom – doorstroom vakmanschapsroute

2b) Case studies van leerloopbanen

Meer info over practoraten vind je hier