Presentatie Zin & Betekenis van het practoraat

Dit schooljaar loopt de subsidie waaronder het practoraat Hybride Onderwijs valt af. Als practor ben ik daarom al sinds december gestopt, maar de docentonderzoekers zorgen komende maanden nog voor een overdracht van ons werk naar de staande organisatie. 17 juni om 16 uur presenteren we via een livestream het boek in samenwerking met de HZ […]

Practor bij Centrum Top Techniek

Vanaf najaar 2017 is Meester! practor bij het practoraat Hybride Onderwijs van het Centrum Top Techniek in Terneuzen.  Eén dag per week doen we daar onderzoek-, ontwerp- en ontwikkelwerk ten behoeve van de vakmanschapsroute techniek.