Ontwikkelingsgericht onderwijs in het VMBO

Samen met Andor Molter, ook gymleraar/onderwijspedagoog, schreef ik voor Van twaalf tot achttien een artikel over Ontwikkelingsgericht VMBO. Hieronder de inleiding. Image 12-18OGOVMBO

In tijd waarin de roep om en initiatieven in ontwikkeling van onderaf aan kracht wint, vragen Martijn van Schaik en Andor Molter opnieuw aandacht voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Al in 1997 werd de OGO-academie opgericht, een vereniging voor leden en een verzamelplek voor kennis en ervaring met Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Maar de onderwijsbenadering kent nog geen brede belangstelling in het voortgezet onderwijs. Van Schaik en Molter vinden OGO een kansrijk concept, in het bijzonder voor vmbo-scholen.
Lees verder in Van Twaalf tot Achttien. Het artikel is onderdeel van de toolkit OGO in VMBO

Van Schaik, M., & Molter, J. A. (2015). Ontwikkelingsgericht onderwijs in het vmbo. Een derde weg naar betekenisvol onderwijs. Van 12 tot 18, 25(5), 8–10.

Stage/scriptie onderwijspedagogiek/-kunde: Vygotskij in het vmbo.

Waarom zijn er ongeveer 300 ontwikkelingsgerichte basisscholen die zich op Vygotskij baseren, maar hoor je daar niets van in het vmbo?
Goede vraag. We zijn dat aan het veranderen. In 2014 verscheen de scriptie van Andor Molter die dat als eerste expliciet onderzocht. Ook sinds 2014 zijn er trainingen OGO in het vmbo en er is een artikel in Van 12 tot 18 over OGO in het VMBO. De volgende stap is de uitwerking van een kwaliteits- en analyse instrument voor het ontwikkelingsgerichte vmbo. Doel is het vmbo een instrument te geven kwaliteit op een open en ontwikkelingsgerichte manier aan te tonen en tegelijk te onderzoeken hoe ontwikkelingsgericht een vmbo eigenlijk al is.

De stage of scriptie (onderwijspedagogiek, onderwijskunde, pedagogiek) loop je bij Meester! onderwijs inzicht, de zzp activiteit van Dr. Martijn van Schaik. Activiteiten kunnen zijn:
– het uitwerken en valideren van een vragenlijst ‘OGO in het vmbo’ in de richting van een kwaliteitsinstrument (zoals de kwaliteitskaart OGO);
– het uitwerken van een quickscan ‘Hoe OGO is het vmbo?”;
– het schrijven van een handleiding voor de ‘Toolkit OGO in vmbo’;
–  assisteren bij trainingen OGO in het vmbo;
– het onderzoeken van OGO in (een) vmbo, met bijvoorbeeld de vraag: wat zijn de kenmerken van ontwikkelings- en identiteitsgericht onderwijs in de bovenbouw van het vmbo?
Precieze invulling  en planning gaat in overleg en wordt afgestemd op beschikbaarheid. Er is geen werkplek (kantoor); overleg op afspraak of via videoverbinding.

Meer informatie via deze site of martijn[at]mvanmartijn[punt]eu

Meer lezen:
Molter, J. A. (2014). Ontwikkelingsgericht onderwijs in het vmbo. Masterthese Onderwijspedagogiek (Masterthese). Amsterdam: Vrije Universiteit.
Van Schaik, M., & Molter, J. A. (2015). Ontwikkelingsgericht onderwijs in het vmbo. Een derde weg naar betekenisvol onderwijs. van 12 tot 18, 25(5), 8–10.