Samen met Rutger van de Sande schreef ik een bijdrage voor het themanummer over ontwerpen in het Tijdschrift voor lerarenopleiders.

Deze bijdrage heeft de vorm van een verhaal; een ‘narratief’. In het lectoraat Be╠Çtadidactiek van Fontys Hogescholen beschouwen we het schrijven van narratieven als een kansrijke manier om onderzoek op een betekenisvolle wijze met andere (onderwijs-) professionals te delen: “Stories are the means by which knowledge is exchanged and consolidated” (Beckman & Barry, 2009, p. 152; vgl. Barone & Eisner, 2006). De bijdrage behelst een tweejarige verkenning van het idee dat ontwerpen als een vorm van onderzoek kan worden beschouwd (‘Design As Research’; DARe). We hebben ons daarbij laten inspireren door de m anieren waarop die idee in traditionele ontwerpdisciplines als architectuur en engineering is ontwikkeld. De verkenning resulteerde tot dusver onder meer in een alternatieve opzet van het afstudeertraject van de tweedegraads lerarenopleidingen natuurkunde, scheikunde en techniek in Tilburg op basis van het concept ‘design studio’ zoals dat in het bijzonder in architectuuropleidingen plaatsheeft.

http://www.lerarenopleider.nl/velon/blog/j2017/design-as-research-dare-wat-kunnen-architecten-ons-leren-over-opleiden-voor-het-leraarschap/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *