Publicatie Design as Research (DARe) in Tijdschrift voor lerarenopleiders

Samen met Rutger van de Sande schreef ik een bijdrage voor het themanummer over ontwerpen in het Tijdschrift voor lerarenopleiders. Deze bijdrage heeft de vorm van een verhaal; een ‘narratief’. In het lectoraat Be╠Çtadidactiek van Fontys Hogescholen beschouwen we het schrijven van narratieven als een kansrijke manier om onderzoek op een betekenisvolle wijze met andere […]