Podcast: interview met de practor

Een practor voor het vmbo, hoe noem je dat? Zin en betekenis van het practoraat Hybride onderwijs

In het kader van het onderzoek waarin het practoraat samenwerkt met HAN – University of Applied Sciences (HAN) en andere practoraten is practor Martijn van Schaik van het Centrum voor Top Techniek geïnterviewd. Dat interview volgde op een sessie met andere deelnemersaan het onderzoek over de stand van zaken rond kennisdeling vanuit de practoraten binnen de organisaties.  Dit is de audio van dat interview.De hele bundel waar dit interview in staat is te vinden via www.hybrideonderwijs.nl en heet Zin en Betekenis van het practoraat Hybride onderwijs.
  1. Een practor voor het vmbo, hoe noem je dat?
  2. Onderzoeken, ontwikkelen en ontwerpen in het practoraat Hybride onderwijs.

Meer hoofdstukken vind je hier.

APA verzwijzing:

de Beer, F. (n.d.). Een practor voor het vmbo, hoe noemen ze dat?