Podcast: interview met de practor

In het kader van het onderzoek waarin het practoraat samenwerkt met HAN – University of Applied Sciences (HAN) en andere practoraten is practor Martijn van Schaik van het Centrum voor Top Techniek geïnterviewd. Dat interview volgde op een sessie met andere deelnemersaan het onderzoek over de stand van zaken rond kennisdeling vanuit de practoraten binnen de organisaties. Dit is de audio van dat interview.De hele bundel waar dit interview in staat is te vinden via www.hybrideonderwijs.nl en heet Zin en Betekenis van het practoraat Hybride onderwijs.

Podcast, zoals we deden. (uit Zin en Betekenis)

Zoals we de afgelopen jaren vaker deden, ook vóór de coronapandemie
ons beperkingen oplegde, zijn we voor dit hoofdstuk via een videoverbinding met elkaar in gesprek gegaan. We hebben dit gesprek opgenomen,
omdat we willen laten zien hoe we te werk gaan bij het onderzoeken,
ontwikkelen en ontwerpen in het practoraat. Uit onderstaande transcriptie zal duidelijk worden dat daar geen dichtgetimmerd strak plan
achter zit, maar eerder allerlei meer of minder samenhangende idealen,
ideeën, richtingen en gedachten, die niet droogjes op te sommen of erg
diep te analyseren zijn. Het gesprek is tevens te beluisteren als podcast
via de website (www.hybrideonderwijs.nl).

Naar een ontwikkelingsgericht netwerk in Zeeland.

Driehoek activiteit

Het practoraat Leren in een hybride leeromgeving streeft een tweeledig doel na: enerzijds het realiseren van (door)ontwikkeling van onderwijsprogramma’s en begeleiding binnen verschillende hybride leeromgevingen, en anderzijds het ontwikkelen van een adequaat en bruikbaar programma voor professionalisering van docenten en praktijkbegeleiders in een hybride leeromgeving.
Uit de opdrachten van de beide practoraten blijkt wel dat de kern van de opdracht ligt in het betekenisvol verbinden van verschillende contexten. Dat geldt voor de inhoud van de opdrachten (hybride onderwijs
en leren in een hybride leeromgeving), die beoogt praktijk en theorie.