Vygotskij voor het VO (en dus (V)MBO)

Voor OMO, een groot bestuur voor voortgezet onderwijs heeft de practor een zogenaamde script-talk opgenomen over Vygotskij. Hoewel deze over het VO gaat, is het ook relevant voor het MBO en de vakmanschapsroute. De theorie van Vygotskij ligt ook ten grondslag aan het concept van hybride onderwijs. Zie hier voor meer script-talks.

MAAK EEN AFSPRAAK

Dan gaan we in gesprek. Dat kan via een bericht, telefoon of meteen in mijn agenda.