Presentatie EDEX20

Van gesitueerd naar otwikkelingsgericht onderwijs, de presentatie tijdens de educational design expedition 2020 op 20 januari.

Van object naar subject

In blog twee beschreef ik dat we met het practoraat op zoek was naar objecten. Welnu, we hebben er één. Na de evaluatie voor de zomer met alle docenten en een bespreking daarvan met de directeuren van de betrokken scholen, zijn we eruit. Het practoraat zal zich vooral richten op het (helpen) ontwikkelen en onderzoeken […]

Vygotskij voor het VO (en dus (V)MBO)

Voor OMO, een groot bestuur voor voortgezet onderwijs heeft de practor een zogenaamde script-talk opgenomen over Vygotskij. Hoewel deze over het VO gaat, is het ook relevant voor het MBO en de vakmanschapsroute. De theorie van Vygotskij ligt ook ten grondslag aan het concept van hybride onderwijs. Zie hier voor meer script-talks.