Naar een theoriegestuurd bewezen praktijk

Wie wil niet handelen naar de laatste wetenschappelijke inzichten als die bewijzen dat een aanpak ook echt werkt? Dat wil iedereen en is dus ook niet het probleem. Het probleem is: welke bewijzen accepteren we voor welke praktijken? Oftewel, hoe weten we of resultaten uit onderzoek ook voor onze praktijk gelden? Kort gezegd zijn daar twee antwoorden op: dat ligt aan de context en dat hangt van de theorie af waarop je jouw praktijk inricht. Je visie dus.Continue reading

Informatie over OGO en de theorie erachter

Hieronder een aantal links en verwijzingen naar bronnen over ontwikkelingsgericht onderwijs en de theorie erachter.
www.ogo-academie.nl De vereniging van betrokken bij het ontwikkelingsgericht onderwijs

http://www.ogokwaliteitskaart.nl/ De OGO-kwaliteitskaart.

http://www.didactiefonline.nl/images/stories/Specials/ontwikkelingsgericht_onderwijs/LR7_DID_SPECIAL_januari_2013.pdf  Themanummer van Didactief over OGO.

http://hetvmbowerkt.nl/index.php/praktijk/uitleg/15-ogovmbo
Korte uitleg over ontwikkelingsgericht onderwijs in het vmbo

http://vimeo.com/88153644 Dr. Janneke van de Pol over scaffolding

Lectorale rede van Dorian de Haan over betekenisverlening in OGO

http://meesteronderwijsinzicht.nl/recontextualiseren-in-vmbo-en-mbo/
Wetenschappelijk artikel over recontextualiseren in het vmbo en mbo

http://www.vygotskijfoundation.nl/ De Vygotskij Foundation met meer links.

http://www.bertvanoers.nl/ Website van Bert van Oers met al zijn publicaties over OGO en de cultuurhistorische theorie.