Hieronder een aantal links en verwijzingen naar bronnen over ontwikkelingsgericht onderwijs en de theorie erachter.
www.ogo-academie.nl De vereniging van betrokken bij het ontwikkelingsgericht onderwijs

http://www.ogokwaliteitskaart.nl/ De OGO-kwaliteitskaart.

http://www.didactiefonline.nl/images/stories/Specials/ontwikkelingsgericht_onderwijs/LR7_DID_SPECIAL_januari_2013.pdf  Themanummer van Didactief over OGO.

http://hetvmbowerkt.nl/index.php/praktijk/uitleg/15-ogovmbo
Korte uitleg over ontwikkelingsgericht onderwijs in het vmbo

http://vimeo.com/88153644 Dr. Janneke van de Pol over scaffolding

Lectorale rede van Dorian de Haan over betekenisverlening in OGO

http://meesteronderwijsinzicht.nl/recontextualiseren-in-vmbo-en-mbo/
Wetenschappelijk artikel over recontextualiseren in het vmbo en mbo

http://www.vygotskijfoundation.nl/ De Vygotskij Foundation met meer links.

http://www.bertvanoers.nl/ Website van Bert van Oers met al zijn publicaties over OGO en de cultuurhistorische theorie.