Sinds het lezen van het Alternatief, in het bijzonder het hoofdstuk over het ‘flippen van het system’ van Evers & Kneyber , ben ik er steeds meer van overtuigd dat de (cultuurhistorische) activiteitstheorie (CHAT) een kader kan bieden op scholen mee aan de slag te gaan. Engeström en zijn groep hebben daarvoor het zogenaamde ‘Change laboratory‘ bedacht voor hun developmental work research. Als het gaat om Samen leren, zou dat model in ieder geval de mogelijkheden bieden om de contradicties die er nu zijn in beeld te brengen en vervolgens de tools aanreiken om het systeem te veranderen (te flippen zo je wilt). Het Change laboratory gebruikt het activiteitssytem als uitgangspunt. Hieronder een aantal verwijzingen over activiteitssystemen zoals Engeström ze definieerde. Ook voor mezelf om verder te denken voor wat betreft de waarde van CHAT voor het onderwijs (en waarom die theorie zo weinig bekend is daar). Hopelijk binnenkort in de Toolkit OGO in het VMBO

Activiteitssystemen volgens Center for Activity Theory and Developmental Work Research

De basis: Expansive Learning van Engeström (in html toegankelijk)

Korte samenvatting van Universiteit van Bath (heeft vergelijkbare methode van onderzoek)