Nu Meester! onderwijs inzicht ruim 5 (bijna 6) jaar bestaat en ik me sinds 2013 Onafhankelijk Zelfstandig Onderzoeker noem (OZO), is het tijd voor een korte terugblik. Heb ik de ruimte die ik zocht gevonden? Wat heeft dat dan opgeleverd? Hoe nu verder? Niet alleen als een reflectie voor mezelf, maar ook om openheid te geven. Het geld dat ik verdien als zzp-er (en natuurlijk ook als werknemer aan een onderwijsinstelling) komt direct of indirect toch uit belastinggeld. Als de opdrachtgever niet een non-profit instelling is, dan zijn het de klanten van die opdrachtgever die veelal betalen vanuit overheidsgelden. Daarom nu eerst een overzicht van inkomsten en activiteiten, voor zover de contracten met mijn opdrachtgevers dat toelaten. Mijn voorkeur is om te werken met waardebepaling achteraf, maar daar lijkt niemand in onderwijsland al klaar voor. Als er bij opdrachtgevers geen standaard tarieven zijn, dan hebben ze toch liever een uurtarief. Om dat te bepalen gebruik ik de formule
Tarief = M x factor O x factor E x factor A x factor S % declarabele uren (via http://www.loonwijzer.nl/home/eigenbaaswijzer/tarief-check/bereken-zelf-je-tarief)

Categorie

Activiteiten

Aantal opdrachten

Opdrachtgevers

Gemiddeld tarief

Geschatte tijd (uren) per week (tijdens opdracht)

Onderzoek

Uitkomsten onderzoeken van module pabo; 

Onderzoekslijnen opzetten.

2

Onderwijsbestuur;

Commerciële opleider

90 p/u

4

Onderwijsontwikkeling/-advies

Curriculumanalyse; Voorbereiding accreditaties; ontwikkeling modules

>10

Commerciële opleider; VO-school; 

100 p/u

4-8

Onderwijs uitvoeren

Masterclasses verzorgen;

Trainingen geven;

Gastcolleges

8

Commerciële opleider;

Trainingsinstituut;

Hogeschool

90 p/u

4-8

Video

OGO in de klas

1

Onderwijsadviesbureau

30 p/u

2

Het percentage tijd is globaal en geschat. Als ik bijvoorbeeld lees, dan is dat meestal handig voor zowel mijn werk als medewerker van de hogeschool als de opdracht die ik dan uitvoer, als een investering voor toekomstige opdrachten, als professionalisering, als onderzoek en werken aan publicaties. Mijn activiteiten zijn wel te onderscheiden, maar niet te scheiden.[1] Met andere woorden, tijd en taken vind ik moeilijk in getallen en tabellen te vangen, ook als werknemer. Tegelijk vind ik het ook moeilijk om opdrachtgevers en werkgevers en de taken die ik uitvoer strikt van elkaar te scheiden. In toenemende mate benader ik taken van de werkgevers (lerarenopleiding en een vmbo) als opdrachten die ik wel of niet zal aannemen in de tijd die ik, over het geheel, nog heb.
Op de verschillende plekken heb ik dan ook nagenoeg dezelfde bedoelingen en intenties in verschillende rollen: onderwijs geven en ontwikkelen om het ‘beter’ te maken.  Hoe ik dat dan doe is wel weer per ‘opdracht’ verschillend.

Het komt er eigenlijk op neer dat ik de dingen doe die ik wil doen en werkgevers of opdrachtgevers mij daar tijd en/of een vergoeding kunnen geven. Soms zijn dat standaard taken (lesgeven, onderzoek begeleiden), soms niet. En soms creëer ik de opdracht zelf, al of niet vergoed.
Daarmee kom ik op mijn ‘onderzoeksprogramma’ en ontwikkelplannen. Hoewel er globaal niet zoveel veranderd is in de richting die ik beoogde, is het allemaal wel wat specifieker geworden.
Mijn stokpaard is de cultuurhistorische traditie, inclusief OGO, voor het VO beschikbaar maken. Dat uit zicht in de twee artikelen die ik schreef en de schoolontwikkellabs die ik ontwikkelde. Mijn activiteiten richten zich kortom op OGO-tools voor het VO en Schoolontwikkellabs als vorm van netwerkleren en professionaliseren van docenten (en studenten).

Boekjaar

Omzet

inkomsten zoals opgegeven aan belastingdienst

Tijd % per week over het jaar

2009

2,5%

2010

4100

2425

2,5%

2011

0 (te grote betrekking bij HvA)

2012

769

<2,5%

2013

14633

11129

5-10%

2014

19671

5-10%

Nu ik er zo naar kijk, heb ik naast mijn lectorschap bij de commerciële opleider eigenlijk wel een klein persoonlijk onafhankelijk lectoraat (P.O.L). Onafhankelijk in de zin dat ik niet een instituutsbelang heb na te streven. Klein, omdat het meestal tussendoor, eerder als een soort hobby gebeurt.  Maar wel een speciale hobby: één waarvoor de tijd ontstaat doordat ik dusdanig betaald krijg voor opdrachten (inclusief die van mijn werkgevers) dat ik daarmee niet mijn hele hoef week vullen. De activiteiten van POL zijn ook vergelijkbaar met die van ‘echte’ lectoraten aan hogescholen: professionaliseren en praktisch onderzoek doen. Het Ideaal bereikt dus? Bijna. Net als elke onderzoeker zou je meer tijd willen hebben om onderzoek te doen, te schrijven te denken enz.. Een paar maanden denk- en schrijftijd zou heerlijk zijn, maar tegelijk mis ik dan de inspiratie die de gymlessen, studenten en collega’s geven.

Noten
[1] Ik kan dus ook slecht mijn belangrijkste ‘affiliatie’ weergeven in formulieren etc.. En acquisitie is bij mij hetzelfde als op de uitkijk zijn voor een mooie baan. Daarentegen probeer ik open en loyaal te zijn en een goed onderscheid in mijn rollen voor verschillende opdrachtgevers/werkgevers te maken.
[2] Ik heb ook gepresenteerd, maar die presentaties vielen binnen mijn taken op de hogeschool waar ik werkte