Hieronder de opinie die deze week in verscheen van en van mij over leren voor de toets die niet doorging.

===

Studenten moeten niet leren om een tentamen te halen, maar om zichzelf verder te ontwikkelen, betogen Martijn van Schaik en Remy Wilshaus.

Afgelopen week konden honderden mic-studenten hun tentamen marketingcommunicatie niet maken. De opleiding beloofde beterschap in het organiseren van de tentamens. Interessant vonden wij als onderwijspedagogen vooral de, vaak impliciete, opvattingen over leren en studeren die naar voren kwamen in de discussie die op dit incident volgde.

Een student op Twitter: ‘Weken lang leren en leren. Is het moment daar, wordt het afgelast.’ Een reactie op Folia Web: ‘Stel dat je nu alsnog 30 uur zou moeten investeren in het opnieuw leren van het examen, stuur ze dan een rekening van 30x het uurloon van je bijbaantje.’ De propedeusemanager verantwoordt aan studenten de keuze voor een snelle herkansing: ‘Je hebt geleerd voor nú en het is nog veel vervelender om dan over een paar weken te herkansen.’

De HvA leidt studenten op voor uiteenlopende beroepen. Van redacteuren tot bouwkundigen, van forensisch analisten tot leraren basisonderwijs. Tijdens hun studie verwerven studenten de kennis, vaardigheden en attituden (competenties) die zij nodig hebben om als professional steeds zelfstandiger te kunnen handelen. Dat wát wordt geleerd staat naar ons idee áltijd in relatie tot de maatschappelijke praktijk, het beroep waarvoor studenten worden opgeleid, en de persoonlijke betekenis die het krijgt voor de review student. Je zou kunnen zeggen dat er alleen sprake is van ‘leren’ als je niet alleen de competenties hebt verworven, maar ook weet waar en waarvoor deze competenties worden gebruikt en welke waarde de competenties voor jou persoonlijk hebben. Dat wat je leert zou iets moeten veranderen aan wie je als persoon bent. Namelijk een nog betere redacteur, bouwkundige, forensisch analist of leraar basisonderwijs. Hierin komen de drie functies van onderwijs samen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

MIC-studenten die de afgelopen maanden hebben geleerd over marketingcommunicatie, de waarde daarvan voor hun toekomstig beroep én de manier waarop zij deze kennis zélf kunnen gebruiken hoeven zich geen zorgen te maken. De manier waarop zij hebben geleerd heeft bijgedragen aan hun ontwikkeling tot startbekwame professional. Dat was het doel. Zij zullen met hoge cijfers voor hun toets slagen, een middel om dat te evalueren. Of deze toets nu wordt geroosterd binnen drie dagen of over drie maanden. Studenten die enkel hebben geleerd met als doel de toets voldoende af te ronden, mogen blij zijn met een extra kans over enkele maanden. Voor hen wordt het dan alsnog mogelijk écht iets te leren over marketingcommunicatie. yyy

 

Martijn van Schaik is lerarenopleider mens & technologie en onderwijsonderzoeker. Remy Wilshaus is lerarenopleider basisonderwijs en promovendus.