Stage/scriptie onderwijspedagogiek/-kunde: Vygotskij in het vmbo.

Waarom zijn er ongeveer 300 ontwikkelingsgerichte basisscholen die zich op Vygotskij baseren, maar hoor je daar niets van in het vmbo? Goede vraag. We zijn dat aan het veranderen. In 2014 verscheen de scriptie van Andor Molter die dat als eerste expliciet onderzocht. Ook sinds 2014 zijn er trainingen OGO in het vmbo en er […]