Al jaren loopt het vmbo voorop in de manier waarop de scholen hun onderwijs vormgeven. Inmiddels blijkt ook uit onderzoek dat de aanpak die gekozen wordt, werkt. Tijd voor een volgende stap: hoe kunnen we in het vmbo (nog meer) maatwerk voor de leerlingen leveren zonder eindtermen en groepsprocessen uit het oog te verliezen? Het antwoord kan zijn: ontwikkelingsgericht vmbo. In het basisonderwijs werken ruim 300 scholen op die manier, die een stevige theoretische onderbouwing kent en uit onderzoek blijkt te werken. De cultuurhistorische theorie (afgeleid van Vygotskij’s ideeën) biedt een duidelijk kader voor het inrichten van onderwijs dat wil voorbereiden op de beroepspraktijk, terwijl ook brede algemene onderwijsdoelen behaald kunnen worden.

De trainingsserie combineert wetenschappelijke inzichten over wat werkt in het vmbo met theorie van en ervaring in het werken volgens het concept van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Deelnemers gaan na afloop naar huis met een gereedschapskist vol met praktische tools voor het ontwikkelen van onderwijs in het vmbo.

Training 1
Onderzoek & theorie voor onderwijs dat werkt, meer dan evidence
Ontwerpen & vergelijken van ontwikkelingsgericht onderwijs voor het vmbo

Training 2
Zone van naaste ontwikkeling & scaffolding
Naar theoriegestuurde praktijken in het VMBO

Training 3
Ontwerpen van sociaal-culturele praktijken in thema’s en simulaties
Onderzoeken van de eigen praktijk (op basis van theorie)

Werkvormen variëren. Verschil met een een workshop van een dag(deel) is de diepgang en mate van uitwerking. Kern is telkens het betekenis geven aan de theorie voor de praktijk en vice versa. Doel is een theoretisch gefundeerd ontwerp voor hun onderwijs en een eerste praktische opzet voor een curriculum.

Doelgroep:
Docenten, teamleiders, onderwijsontwikkelaars in het VMBO (en MBO).

Vraag hulp aan de meester (klik)