Meester! onderwijs inzicht (MOI) is mijn eenmanszaak. 1 dag in de week (in uren) ben ik beschikbaar voor onderwijspedagogisch onderzoek- en ontwikkelwerk (zie ook hier). Mijn expertise(voor mijn CV/portfolio klik hier) ligt op het gebied van de koppeling van theorie en praktijk, in het bijzonder in het (voorbereidend) beroepsonderwijs. Door mijn promotieonderzoek ken ik het VMBO en heb ik geconcludeerd dat theorie en praktijk het best te integreren zijn door niet alleen uitdagende, betekenisvolle en kennisrijke opdrachten aan leerlingen aan te bieden, maar dat er ook begeleiding van docenten nodig is die vanuit die opdrachten expliciet de vakkennis aan de orde stellen. Eén en ander heb ik kort omschreven in ‘De hersens kraken in de praktijk van het VMBO‘ en wat uitgebreider in mijn proefschrift. In 2013 is daar het boek dat ik samenstelde samen met Jos van der Waals nog bijgekomen: Het vmbo van dichtbij. Bewegen tussen theorie en praktijk. Daarin bundelen we onderzoeken die voor de praktijk van het vmbo van belang zijn.

De bevindingen van mijn onderzoek breng ik graag in dialoog met schoolteams in de praktijk. Zo koppel ikzelf de theorie aan de praktijk. Ik doe dat op verschillende manieren. Bijvoorbeeld:
1) een discussiemiddag over de gevolgen van mijn onderzoek aan de hand van video fragmenten, met een inleiding;
2) een ontwikkelsessie van een dag, School Ontwikkel Lab (SOL), waarin ik eerst (praktijk)lessen bijwoon en interviews afneem en vervolgens die combineer met mijn eerdere onderzoeksbevindingen in een workshopmiddag.

De vergoeding die ik vraag voor de discussiemiddag met video en inleiding gaat volgens het principe ‘waardering achteraf’. De afnemers bepalen achteraf wat mijn bijdrage  voor hen is waard geweest. Meer info hier.

Voor meer informatie en de tarieven voor SOL. stuur mij een mail: meester[at]mvanmartijn[punt]eu, vul het contactormulier in, of maak een afspraak.