In de rubriek Warm Aanbevolen van Pedagogiek in Praktijk (PIP), staat in nr 74 een bespreking van het boek van Pedro de Bruyckere en Casper Hulshof: Jongens zijn slimmer dan meisjes  en andere mythes over leren en onderwijs. Koop en lees dat boek. Het is verplichte kost voor iedereen in het onderwijs.

Hieronder twee passages uit het artikel

De aantrekkingskracht van onderwijsmythes

Ergens tijdens de eerste colleges van een studiejaar begon de discussie. Het plan was dat we een onderzoeksgroep zouden simuleren. Met een groep van ongeveer 20 tweede- en derdejaars pabostudenten wilde ik een gezamenlijk onderzoekje opzetten. Eerste vraag aan de groep: hebben jullie suggesties voor een onderwerp. Michel, een van de weinige jongens, kwam met een idee:
“Deze zomer heb ik een artikel gevonden waarin de theorie van de meervoudige intelligenties radicaal onderuit wordt gehaald. Het schijnt dat de theorie van Gardner niet wetenschappelijk onderbouwd is, terwijl we er hier op de pabo mee doodgegooid worden. Ik wil dat wel eens uitzoeken.”
Dat leek mij, als lerarenopleider, en de anderen een goed idee en aldus geschiede. We zetten een gezamenlijk onderzoek op naar de theorie achter en de waarde van Gardners Meervoudige Intelligenties.

Het boek van de Bruyckere en Hulshof gaat de uitdaging aan deze mythes en pseudowetenschap te ontkrachten.De titel van het boek noemt een van de vele mythen die zij bespreken. Terecht benoemen ze dat onderwerp in hun titel. Het verschil tussen jongens en meisjes blijft immers al jaren op de agenda van onderwijsdebatten, workshopsen symposia staan. Een min of meer vaste groep debaters (o.a.Tavecchio, Jolles, Volman) gaat telkens weer met elkaar het debat aan. Eens in de zoveel tijd wordt dan wel gescheiden onderwijs bepleit (in 2011 door de koepel van christelijk v.o.), dan weer moeten er meer mannen voor de klas. In het boek wordt de intuïtieve logica van ‘jongens lopen achter/zijn beter in rekenen/hebben manlijke rolmodellen nodig’ getoetst aan de wetenschap. Er blijkt geen overtuigend bewijs te zijn voor deze stellingen.

De pdf van het hele artikel vind je hier: Warm aanbevolen_mythes