Informatie over OGO en de theorie erachter

Hieronder een aantal links en verwijzingen naar bronnen over ontwikkelingsgericht onderwijs en de theorie erachter.
www.ogo-academie.nl De vereniging van betrokken bij het ontwikkelingsgericht onderwijs

http://www.ogokwaliteitskaart.nl/ De OGO-kwaliteitskaart.

http://www.didactiefonline.nl/images/stories/Specials/ontwikkelingsgericht_onderwijs/LR7_DID_SPECIAL_januari_2013.pdf  Themanummer van Didactief over OGO.

http://hetvmbowerkt.nl/index.php/praktijk/uitleg/15-ogovmbo
Korte uitleg over ontwikkelingsgericht onderwijs in het vmbo

http://vimeo.com/88153644 Dr. Janneke van de Pol over scaffolding

Lectorale rede van Dorian de Haan over betekenisverlening in OGO

http://meesteronderwijsinzicht.nl/recontextualiseren-in-vmbo-en-mbo/
Wetenschappelijk artikel over recontextualiseren in het vmbo en mbo

http://www.vygotskijfoundation.nl/ De Vygotskij Foundation met meer links.

http://www.bertvanoers.nl/ Website van Bert van Oers met al zijn publicaties over OGO en de cultuurhistorische theorie.

De school als community of practice

Als lector bij NCOI schreef ik mee aan een artikel over twee zogenaamde Ipadscholen. Hieronder het eerste deel van de tekst. Het gehele artikel is hier te vinden.

De school als community of practice

Heleen van den Engel en Martijn van Schaik
Sociaal leren-theoreticus Etienne Wenger bedacht de term community of practice als “groepen van mensen die een zorg of een passie voor iets wat ze doen delen, en die leren hoe zij zich professioneel kunnen verbeteren door regelmatig de interactie met elkaar te zoeken” (Lave & Wenger 1991). Volgens Wenger groeit bij een toenemend aantal mensen en organisaties in verschillende sectoren de overtuiging dat een communities of practice een sleutel tot prestatieverbetering kan zijn.Continue reading

Flippen met activiteitstheorie?

Sinds het lezen van het Alternatief, in het bijzonder het hoofdstuk over het ‘flippen van het system’ van Evers & Kneyber , ben ik er steeds meer van overtuigd dat de (cultuurhistorische) activiteitstheorie (CHAT) een kader kan bieden op scholen mee aan de slag te gaan. Engeström en zijn groep hebben daarvoor het zogenaamde ‘Change laboratory‘ bedacht voor hun developmental work research. Als het gaat om Samen leren, zou dat model in ieder geval de mogelijkheden bieden om de contradicties die er nu zijn in beeld te brengen en vervolgens de tools aanreiken om het systeem te veranderen (te flippen zo je wilt). Het Change laboratory gebruikt het activiteitssytem als uitgangspunt. Hieronder een aantal verwijzingen over activiteitssystemen zoals Engeström ze definieerde. Ook voor mezelf om verder te denken voor wat betreft de waarde van CHAT voor het onderwijs (en waarom die theorie zo weinig bekend is daar). Hopelijk binnenkort in de Toolkit OGO in het VMBO

Activiteitssystemen volgens Center for Activity Theory and Developmental Work Research

De basis: Expansive Learning van Engeström (in html toegankelijk)

Korte samenvatting van Universiteit van Bath (heeft vergelijkbare methode van onderzoek)