‘Dan kan ik echt zeker weten wat ik leuk vind.’

Leerlingstromen VKR

In dit hoofdstuk willen we daarom dieper ingaan op de keuzeontwikkeling van leerlingen in de vakmanschapsroute (VKR), door interviews die we met negen leerlingen hielden te analyseren. Vanuit de brede, meer kwantitatieve gegevens over de route die leerlingen door de VKR (kunnen) volgen,
proberen we te achterhalen wat de redenen achter opvallende keuzes zijn. We doen dat door van drie van de negen leerlingen in kaart te brengen hoe zij zelf hun persoonlijkheid en doelen schetsen.

Open die doos

Het zou zomaar kunnen dat ik in dit hoofdstuk de doos van Pandora een klein beetje openzet. De Griekse mythe over de doos van Pandora gaat over een vrouw, Pandora, die door de goden naar de mensen werd gestuurd met een doos waarin alle onheil van de wereld verborgen zat, maar ook de hoop. Ze was naar de mensheid gezonden als wraak omdat de mensen een cruciale technologie hadden bemachtigd: het vuur, dat de god Prometheus aan de mensheid had geschonken nadat hij het van de goden had gestolen. Maar natuurlijk was Pandora nieuwsgierig en
opende de doos toch. Alle ellende overspoelde de wereld, maar de hoop bleef achter

Een begin en een open einde

Activiteiten practoraat per categorie

Elk moment dat ik kies als startpunt van het practoraat Hybride onderwijs van het Centrum voor Top Techniek (CTT) in Terneuzen is willekeurig, of op zijn minst discutabel. Zo zou je het narratief van het practoraat kunnen laten beginnen op het moment dat de practor met zijn onderzoekers voor het eerst bij elkaar zat; dat was in 2017 Vanuit een meer bestuurlijk perspectief kun je het practoraat ook laten starten op het moment dat de subsidie binnen was en er begonnen werd met de werving van practor en onderzoekers. En wat voor de start van dit
verhaal geldt, geldt ook voor het einde. Nemen we het aflopen van de financiering, de presentatie van deze publicatie of de doorstart van onze activiteiten door anderen als eindpunt?