Practitioner and researcher: a new journey back to base

This school year I will start as a teacher physical education again at a school for prevocational education (VMBO) close to where I live. It was about six years ago that I got rid of my¬† whistle, and the indoor shoes I once used weekly have become so dry that they are dangerous to use […]

Terug naar de basis (of een open sollicitatie?)

Elke morgen zie ik de pubers, die waarschijnlijk naar Steenspil gaan, bij ons voor aan de vijver voorbij fietsen. Elke morgen probeer ik me voor te stellen hoe ik gymles zou geven aan die jongens en meisjes. Sinds 2009 heb ik dat niet meer gedaan, dus het wordt nu wel eens tijd om mijn oude […]