Hoofdcategorie

Vygotskij voor het VO

Voor OMO heb ik een scripttalk gehouden over Vygotskij (zie hier). Het script heb ik hieronder uitgewerkt in een blog.

Op de afbeelding hieronder zie je Vygotskij. En ja dat kun je schrijven met een lange ij in plaats van y.

Vygotskij

Lev, voor vrienden. Meer over hem persoonlijk vind je op verschillende wiki’s (hier of hier). Dan moet je dus zoeken met de Y. Of het cyrillisch schrift kennen. Vygotskij is namelijk een Russisch psycholoog uit het begin van de 20ste eeuw.

Continue reading

Keynote Docentendag Carmel College 2017

Hieronder de link naar en literatuur bij de presentatie op de docentendag van het Carmel College.

De presentaties

Keynote

Link (live te volgen)

Pdf 

Break-out sessie

Link (live te volgen)

Pdf

De literatuur en andere bronnen:

Biesta, G. (2011). Het beeld van de leraar: over wijsheid en virtuositeit in onderwijs en onderwijzen. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 32(3), 4–11.

Van de Grift, W. (2010, March 23). Ontwikkeling in de beroepsvaardigheden van leraren. Rijskuniversiteit Groningen. Retrieved from http://www.rug.nl/lerarenopleiding/onderwijs/OratieVanDeGrift.pdf

Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: legitimate peripheral participation (Vol. repr.). Cambridge: Cambridge University Press.

Leeman, Y. A. M., & Wardekker, W. L. (2013). Cursus voor professionalisering van leraren: succes en problemen. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 34(2), 33-43

Milem, J.F., Chang, M.J., & Antonio, A.L. (2005). Making Diversity Work on Campus: A Research­Based Perspective. Washington, DC: American Association of Colleges and Universities.

Ruijters, M. (2006). Liefde voor leren. Over diversiteit van leren en ontwikkelen in en van organisaties. Deventer: Kluwer.

Analyse van een pilot schoolontwikkellab: verandering van binnenuit?

Tijdens het eindinterview met K. zegt ze vaak ‘gezellig’. Het interview is in de ‘lounge-hoek’ van de lerarenkamer. Op een makkelijke bank aan een tafel, met uitzicht op de leerlingen die op hun fietsen naar huis vertrekken, spreek ik K. over hoe zij terugkijkt op de pilot van het schoolontwikkellab. Eén van leerlingen staart wel tien seconden naar haar en rijdt dan zwaaiend weg. Meteen daarna beging K. over hoe gezellig die klas was tijdens het project dat we in het schoolontwikkellab aan werkten. Als het lab ergens toe heeft geleid is het wel in beter en informeler contact met de leerlingen op school. 16 maanden eerder was dat precies zoals het ‘object’ van het project omschreven werd.

Je zou dus kunnen zeggen dat de pilot van het schoolontwikkellab geslaagd is. Continue reading

Thematisch werken: mijn duit over #onderwijs2032

Okee, dan. Doe ik ook nog mijn zegje over #onderwijs2032. Maar laat ik Pedro de Bruyckere volgen en enige focus aanbrengen en het over het wel of niet focus hebben. Ik vind van alles van het advies, maar in de discussie die ik via twitter volg houdt me het vakoverstijgend werken bezig. Waarom is daar nu zoveel gedoe om? Het is toch niet nieuw en er verdwijnt toch ook niets? Continue reading

Training ministerie O,C&W

Ook op het Ministerie van O, C & W heeft men behoeft aan inhoud. In dit geval de cultuurhistorische theorie en de praktijk van ontwikkelingsgericht onderwijs. Het was een mooie dag in de Hoftoren met de afdeling VMBO.

Hier de dia’s van de dag. Zonder context misschien lastig te gebruiken, maar toch. Mede ontwikkeld met belastinggeld, dus.

Interesse in OGO in het VMBO? Vraag Meester! of kijk bij Logavak

 

 

OGO literatuur

Als extra service bij de workshops/trainingen over ontwikkelingsgericht onderwijs (in het VMBO) hieronder een leeslijst met literatuur over OGO of op basis van de theorie daarachter. De lijst is dynamisch en zal dus met enige regelmaat aangevuld worden.

Meester! geeft openheid: tijd voor mezelf.

Nu Meester! onderwijs inzicht ruim 5 (bijna 6) jaar bestaat en ik me sinds 2013 Onafhankelijk Zelfstandig Onderzoeker noem (OZO), is het tijd voor een korte terugblik. Heb ik de ruimte die ik zocht gevonden? Wat heeft dat dan opgeleverd? Hoe nu verder? Niet alleen als een reflectie voor mezelf, maar ook om openheid te geven. Het geld dat ik verdien als zzp-er (en natuurlijk ook als werknemer aan een onderwijsinstelling) komt direct of indirect toch uit belastinggeld. Als de opdrachtgever niet een non-profit instelling is, dan zijn het de klanten van die opdrachtgever die veelal betalen vanuit overheidsgelden. Daarom nu eerst een overzicht van inkomsten en activiteiten, voor zover de contracten met mijn opdrachtgevers dat toelaten. Continue reading

Ontwikkelingsgericht onderwijs in het VMBO

Samen met Andor Molter, ook gymleraar/onderwijspedagoog, schreef ik voor Van twaalf tot achttien een artikel over Ontwikkelingsgericht VMBO. Hieronder de inleiding. Image 12-18OGOVMBO

In tijd waarin de roep om en initiatieven in ontwikkeling van onderaf aan kracht wint, vragen Martijn van Schaik en Andor Molter opnieuw aandacht voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Al in 1997 werd de OGO-academie opgericht, een vereniging voor leden en een verzamelplek voor kennis en ervaring met Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Maar de onderwijsbenadering kent nog geen brede belangstelling in het voortgezet onderwijs. Van Schaik en Molter vinden OGO een kansrijk concept, in het bijzonder voor vmbo-scholen.
Lees verder in Van Twaalf tot Achttien. Het artikel is onderdeel van de toolkit OGO in VMBO

Van Schaik, M., & Molter, J. A. (2015). Ontwikkelingsgericht onderwijs in het vmbo. Een derde weg naar betekenisvol onderwijs. Van 12 tot 18, 25(5), 8–10.