Presentatie Zin & Betekenis van het practoraat

Dit schooljaar loopt de subsidie waaronder het practoraat Hybride Onderwijs valt af. Als practor ben ik daarom al sinds december gestopt, maar de docentonderzoekers zorgen komende maanden nog voor een overdracht van ons werk naar de staande organisatie. 17 juni om 16 uur presenteren we via een livestream het boek in samenwerking met de HZ […]

Presentatie EDEX20

Van gesitueerd naar otwikkelingsgericht onderwijs, de presentatie tijdens de educational design expedition 2020 op 20 januari.

Van object naar subject

In blog twee beschreef ik dat we met het practoraat op zoek was naar objecten. Welnu, we hebben er één. Na de evaluatie voor de zomer met alle docenten en een bespreking daarvan met de directeuren van de betrokken scholen, zijn we eruit. Het practoraat zal zich vooral richten op het (helpen) ontwikkelen en onderzoeken […]