Bibliografie

Van Schaik, M. (2020, April 7). Open die doos. Meester! Onderwijs inzicht. https://meesteronderwijsinzicht.nl/open-die-doos/
Kools, Q., Schaik, M., & Struik, J. (2019). Van strakke structuur naar vrijheid in vorm: een nieuwe aanpak voor het bacheloronderzoek binnen Fontys lerarenopleiding Tilburg. Tijdschrift Voor Lerarenopleiders, 40(1), 67–74.
Van de Sande, R., & Van Schaik, M. (2017). ’Design As Research (DARe):Wat kunnen architecten ons leren over (opleiden voor) het leraarschap? Tijdschrift Voor Lerarenopleiders, 38(4), 59–68. http://www.lerarenopleider.nl/velon/ledensite/files/2017/12/38_4_06Sande_Schaik.pdf
Van Schaik, M. (2018, October 12). Webinar hybride onderwijs: hoe dan!? Hybride Onderwijs. http://centrumtoptechniek.nl/?p=786&preview=true
Van Schaik, M. (2018, December 11). Van object naar subject. Hybride Onderwijs. http://centrumtoptechniek.nl/van-object-naar-subject/#more-780
Van Schaik, M., M. (2018, April 17). Op zoek naar objecten. Hybride Onderwijs. http://centrumtoptechniek.nl/op-zoek-naar-objecten/#more-694
Van Schaik, M. (2011). “Wat hebbie er nog aan dan?” Meer leren uit de praktijk van het vmbo. Pedagogiek in Praktijk, 17(2), 20–24. https://www.researchgate.net/publication/216022167_Wat_hebbie_er_nog_aan_dan_Meer_leren_uit_de_praktijk_van_het_vmbo
Schaik, M. (2018, October). Vygotskij voor het VO [Professional blog]. Meester Onderwijs Inzicht. https://meesteronderwijsinzicht.nl/vygotskij-voor-het-vo/
Schaik, M. (2018). Grenzen aan de impact. Bij de Les. Een Grote Stap Voor Ons En Kleine Stap Voor de Leerlingen (Tijdschrift Ter Afronding van Het Leeratelier), 24–27. https://www.dropbox.com/s/0fjwfdk4mdb5rjf/grenzenaandeimpact%20kopie.pdf?dl=0
Van Schaik, M. (2018, March 26). Ontwikkelingsgericht onderwijs ontwikkelen. Practoraat Hybride Onderwijs. http://centrumtoptechniek.nl/ontwikkelingsgericht-onderwijs-ontwikkelen/
Verduyn, E., Manuel, K., Van Schaik, M., & Verhaar, K. (2016). Epiloog: de social work professional in ontwikkeling. In K. Verhaar, M. Berk, & J. Van den Bergh (Eds.), A new cup of T – social work in innovation (pp. 222–236). Concept Uitgeefgroep.
Van Schaik, M., & Vos, M. (2015). Tussen ideaal en werklijkheid. In R. Kneyber & J. Evers (Eds.), Het Alternatief II. De ladder naar autonomie (pp. 103–115). Uitgeverij Phronese.
Kools, Q., & Van Schaik, M. (2017, November). Encouraging student teachers to study their own practice.EAPRIL Abstract Case study. EAPRIL, Hämeenlinna.
Van Schaik, M. (2017, September 29). Let the video be your guide.Paper for symposium How does learning look? Critical reflection on visual data of classroom activities. 5th ISCAR congress, Québec.
Van Schaik, M. (2016, August 28). Change from within (or not). Agency in a change lab pilot. EARLI SIG 10, 21 and 25 joint conferenc Strengthening teacher agency, Tartu.
Van Schaik, M. (2015, November 24). Developmental teacher education: prolepsis in a process of double stimulation. Education the Generation of Tomorrow. EAPRIL conference, Luxembourg. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3602.5687
Van Schaik, M., & Molter, J. A. (2015, oktober). OGO in het VMBO: maatwerk door betekenis. Samen Nieuwsgierig. Lerarencongres, ’s-Hertogenbosch. https://www.onderwijscooperatie.nl/activiteiten/status-en-imago/lerarencongres/programma-2/vo/
Van Schaik, M. (2012). Het beslissende boek: beknopte theoretische pedagogiek. Pedagogiek in Praktijk, 65, 23–25. https://www.mvanmartijn.eu/langeveld/ ‎
Van Schaik, M., & Molter, J. A. (2015). Ontwikkelingsgericht onderwijs in het vmbo. Een derde weg naar betekenisvol onderwijs. Van 12 Tot 18, 25(5), 8–10.
Schaik, M. (2014, February 12). Van ontwerptekeningen in de praktijk naar inzicht in bètaconcepten. Ecent.Nl. http://www.ecent.nl/artikel/2802/Van%20ontwerptekeningen%20in%20de%20praktijk%20naar%20inzicht%20in%20b%C3%A8taconcepten/view.do
Van Schaik, M. (2010). Let the video be your guide: a case study of video-based design research. In Co-constructing models as tools in vocational practice. Learning in a knowledge-rich environment. Free Musketeers.
Van Schaik, M. (2013, April 27). Integration of academic and vocational disciplines in simulated practice. Education and Poverty: Theory, Research, Policy and Praxis. AERA, San Francisco. https://doi.org/10.13140/2.1.1286.7526
Van Schaik, M., Terwel, J., & Van Oers, B. (2011). Modelling across the disciplines in simulated workplaces in schools. Developing Learning within and across Disciplines: Evidence from Research and Practice, 364–378. https://doi.org/10.13140/2.1.4645.4725
Van Schaik, M. (2013). Wat doen (goede) vmbo- docenten goed? Wat werkt volgens onderzoek. In J. K. Van der Waals & M. Van Schaik (Eds.), Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en praktijk. (pp. 21–33). SWP uitgeverij. https://dl.dropboxusercontent.com/u/6554785/H1_Vanschaik_Vmbovandichtbij_pub.pdf
Van Schaik, M., Terwel, J., & Van Oers, B. (2014). Representations in simulated workplaces. International Journal of Technology and Design Education, 24, 391–417. https://doi.org/10.1007/s10798-014-9261-4
Van Schaik, M. (2014, May 5). Zotheid der lof [Blog]. Mvanmartijn. http://www.mvanmartijn.eu/zotheid-der-lof/
Van Schaik, M. (2014). Ipadonderwijs in de praktijk: niet vernieuwend, wel kansrijk. Pedagogiek in Praktijk, 20(77), 40–43.
Schaap, H., Van Schaik, M., & De Bruijn, E. (2014). Studenten leren recontextualiseren in het beroepsonderwijs; de rol van tekeningen en beroepsdilemma’s. Pedagogische Studiën, 91(1), 24–38.
Van Schaik, M. (2010). Co-constructing models as tools in vocational practice. Learning in a knowledge-rich environment [Free Musketeers]. http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/16379/dissertation.pdf?sequence=3
Van Schaik, M., & Van der Veen, C. (2013, December 16). Meten of echt kijken? Stellingen voor een voortdurende onderwijspedagogische discussie over onderwijsopbrengsten. Www.Hetkind.Org. http://hetkind.org/2013/12/17/discussiestuk-opbrengstgericht-werken-natuurlijk-maar-ga-je-dan-meten-of-echt-kijken/
Van Schaik, M. (2011). Over herinneringen en dromen. In Via Juvenaat (pp. 68–69). Gymnasium Juvenaat. http://www.mvanmartijn.eu/wp-admin/post.php?post=239&action=edit
Van Schaik, M. (2013). De aantrekkingkracht van onderwijsmythes. Pedagogiek in Praktijk, 74. http://www.pedagogiek.nu/de-aantrekkingskracht-van-onderwijsmythes/1025221
Van Schaik, M. (2012). De complexiteit van het beroep van leraar. Pedagogiek in Praktijk, 66. http://www.pedagogiek.nu/de-complexiteit-van-het-beroep-van-leraar/1024430
Van Schaik, M. (2011). John Dewey over opvoeding, onderwijs en burgerschap. Pedagogiek in Praktijk, 61. http://www.pedagogiek.nu/het-is-allemaal-al-eens-gezegd-door-dewey/1024083
Van Schaik, M., & Wilshaus, R. (2013, February 6). Leer niet voor de toets. Folia, 19, 17. http://www.mvanmartijn.eu/leer-niet-voor-de-toets/
Van Schaik, M. (2013). Hetvmbodichterbij - ORD2013_sympVMBO_mvs.pdf. Onderwijs Research Dagen, Brussel. http://www.mvanmartijn.eu/wp-content/uploads/2013/06/ORD2013_sympVMBO_mvs.pdf
Van Schaik, M. (2013, January 22). Wat doen “goede” vmbo-docenten goed? Inzichten uit onderzoek. Het vmbo dichterbij. 4e Jaarcongres, Ede. www.vmbodichterbij.nl
Koopman, M., & Schaik, M. (2013). Kennis van betekenis voor vmbo-leerlingen. In J. K. Van der Waals & M. Van Schaik (Eds.), Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en praktijk. (pp. 137–158). SWP uitgeverij. https://www.dropbox.com/s/6ry0zfxwd9fsms6/H6_VanSChaik_Koopman_vmbo%20dichtbij%20%282e%20pr%29.pdf
Van Schaik, M., Van de Laarschot, R., Van den Berg, & Hoogeveen, Y. (2013, 12 maart). Met Pabo in het vmbo. Vakkundig Meesterschap, Meesterlijk Vakmanschap. VELON congres, Groningen.
Van Schaik, M., & Wilshaus, R. (2011, 15 maart). Onderzoekend leren van studenten onderzoeken. Het Glazen Huis. VELON congres, Noordwijkerhout.
Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de vmbo-leerling. In J. K. Van der Waals & M. Van Schaik (Eds.), Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en praktijk. (pp. 161–181). SWP uitgeverij.
Van der Waals, J. K., & Van Schaik, M. (Eds.). (2013). Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en praktijk. SWP uitgeverij.
Van Schaik, M. (2005). Hoe verkoop je gele bananen? [Vrije Universiteit, Onderwijspedagogiek]. http://www.mvanmartijn.eu/wp-content/uploads/2012/12/Hoe_verkoop_je_gele_bananen.pdf
Van Schaik, M. (2012, January 24). De hersens kraken in het vmbo. Praktisch VMBO. 3e nationaal VMBO congres, Ede.
Van Schaik, M., & Koerhuis, M.-J. C. (2012). Kansen voor paboafgestudeerden en hbo-pedagogen in het vmbo. Hogeschool van Amsterdam.
Van Schaik, M. (2010). De hersens kraken in de praktijk van het VMBO. Free Musketeers. http://www.freemusketeers.nl/index.php/pagina/boeken/aktie/details/boek/2437/de-hersens-kraken-in-de-praktijk-van-het-vmbo.html
Van Schaik, M. (2012). Niet pieken maar plannen. Folia Magazine, 3, 20–21. http://www.mvanmartijn.eu/onderwijspiekbelasting/
Geensen, M., & Van Schaik, M. (2012). Pendelen tussen stagepraktijk en theorie. Zone. Tijdschrift Voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, 11(3), 12–14.

MAAK EEN AFSPRAAK

Dan gaan we in gesprek. Dat kan via een bericht, telefoon of meteen in mijn agenda.