Analyse van een pilot schoolontwikkellab: verandering van binnenuit?

Tijdens het eindinterview met K. zegt ze vaak ‘gezellig’. Het interview is in de ‘lounge-hoek’ van de lerarenkamer. Op een makkelijke bank aan een tafel, met uitzicht op de leerlingen die op hun fietsen naar huis vertrekken, spreek ik K. over hoe zij terugkijkt op de pilot van het schoolontwikkellab. Eén van leerlingen staart wel tien seconden naar haar en rijdt dan zwaaiend weg. Meteen daarna beging K. over hoe gezellig die klas was tijdens het project dat we in het schoolontwikkellab aan werkten. Als het lab ergens toe heeft geleid is het wel in beter en informeler contact met de leerlingen op school. 16 maanden eerder was dat precies zoals het ‘object’ van het project omschreven werd.

Je zou dus kunnen zeggen dat de pilot van het schoolontwikkellab geslaagd is. Continue reading

Thematisch werken: mijn duit over #onderwijs2032

Okee, dan. Doe ik ook nog mijn zegje over #onderwijs2032. Maar laat ik Pedro de Bruyckere volgen en enige focus aanbrengen en het over het wel of niet focus hebben. Ik vind van alles van het advies, maar in de discussie die ik via twitter volg houdt me het vakoverstijgend werken bezig. Waarom is daar nu zoveel gedoe om? Het is toch niet nieuw en er verdwijnt toch ook niets? Continue reading

Meester! geeft openheid: tijd voor mezelf.

Nu Meester! onderwijs inzicht ruim 5 (bijna 6) jaar bestaat en ik me sinds 2013 Onafhankelijk Zelfstandig Onderzoeker noem (OZO), is het tijd voor een korte terugblik. Heb ik de ruimte die ik zocht gevonden? Wat heeft dat dan opgeleverd? Hoe nu verder? Niet alleen als een reflectie voor mezelf, maar ook om openheid te geven. Het geld dat ik verdien als zzp-er (en natuurlijk ook als werknemer aan een onderwijsinstelling) komt direct of indirect toch uit belastinggeld. Als de opdrachtgever niet een non-profit instelling is, dan zijn het de klanten van die opdrachtgever die veelal betalen vanuit overheidsgelden. Daarom nu eerst een overzicht van inkomsten en activiteiten, voor zover de contracten met mijn opdrachtgevers dat toelaten. Continue reading

Meester! onderwijs inzicht

portretMeester! onderwijs inzicht (MOI) is mijn eenmanszaak. Ik ben beschikbaar voor onderwijspedagogisch onderzoek- en ontwikkel en -trainingswerk (zie ook hier). Mijn expertise ligt op het gebied van de koppeling van theorie en praktijk, in het bijzonder in het (voorbereidend) beroepsonderwijs. Klik hier voor een aanvraag, of kijk hier voor mijn aanbod. Voor mijn CV/portfolio klik hier).