Hieronder een opsomming van mijn ‘standaard producten’. Het geeft meteen aan waar mijn expertise ligt. Doe een aanvraag voor een van de producten of vraag om maatwerk.

Analyse van een pilot schoolontwikkellab: verandering van binnenuit?

Tijdens het eindinterview met K. zegt ze vaak ‘gezellig’. Het interview is in de ‘lounge-hoek’ van de lerarenkamer. Op een makkelijke bank aan een tafel, met uitzicht op de leerlingen die op hun fietsen naar huis vertrekken, spreek ik K. over hoe zij terugkijkt op de pilot van het schoolontwikkellab. Eén van leerlingen staart wel tien seconden naar haar en rijdt dan zwaaiend weg. Meteen daarna beging K. over hoe gezellig die klas was tijdens het project dat we in het schoolontwikkellab aan werkten. Als het lab ergens toe heeft geleid is het wel in beter en informeler contact met de leerlingen op school. 16 maanden eerder was dat precies zoals het ‘object’ van het project omschreven werd.

Je zou dus kunnen zeggen dat de pilot van het schoolontwikkellab geslaagd is. Continue reading

De ik-methode voor leraren: wetenschappelijk verantwoord navelstaren zonder doel, met een missie.

Tussen reflecteren en ‘evidence-based werken’ ligt de weg van het onderzoeken van de eigen ervaringen. Wolf-Michael Roth noemt dat de ‘First-person methods’. In deze workshop wordt deze methode besproken, die gezien kan worden als de empirische fenomenologie van de ervaring. Met andere woorden: we gaan voorbij de reflectie en deconstrueren de ervaring om tot uitspraken te komen over onderwijs, die ook betekenis hebben voorbij onze eigen praktijk.
De aanpak van Roth plaatsen we in een breder kader van onderzoeksmethoden voor practici, zoals practitioner research, actieonderzoek, en zelfstudie. Continue reading

Ontwikkelingsgericht vmbo

Op veel vmbo scholen, maar ook in de rest van het Voortgezet Onderwijs, worden volgens de schoolgidsen en -websites allerlei onderwijsconcepten toegepast. Soms impliciet, soms ook expliciet.
Eén concept dat je nauwelijks in het V.O. ziet is het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Toch is het vmbo door de praktijkgerichtheid uitermate geschikt voor dat concept. Vraag Meester! meer over OGO in het vmbo Continue reading

Ontwikkelingsgericht beroepsonderwijs (trainingsserie)

Al jaren loopt het vmbo voorop in de manier waarop de scholen hun onderwijs vormgeven. Inmiddels blijkt ook uit onderzoek dat de aanpak die gekozen wordt, werkt. Tijd voor een volgende stap: hoe kunnen we in het vmbo (nog meer) maatwerk voor de leerlingen leveren zonder eindtermen en groepsprocessen uit het oog te verliezen? Het antwoord kan zijn: ontwikkelingsgericht vmbo. In het basisonderwijs werken ruim 300 scholen op die manier, die een stevige theoretische onderbouwing kent en uit onderzoek blijkt te werken. De cultuurhistorische theorie (afgeleid van Vygotskij’s ideeën) biedt een duidelijk kader voor het inrichten van onderwijs dat wil voorbereiden op de beroepspraktijk, terwijl ook brede algemene onderwijsdoelen behaald kunnen worden. Continue reading

Ontwikkelingsgericht beroepsonderwijs (dagdeel)

Al jaren loopt het vmbo voorop in de manier waarop de scholen hun onderwijs vormgeven (zie bijvoorbeeld hier). Inmiddels blijkt ook uit onderzoek dat de aanpak die gekozen wordt, werkt. Tijd voor een volgende stap: hoe kunnen we in het beroepsonderwijs, vmbo en mbo in het bijzonder (nog meer) maatwerk voor de leerlingen leveren zonder eindtermen en groepsprocessen uit het oog te verliezen? Het antwoord kan zijn: ontwikkelingsgericht vmbo. Continue reading

Ontwikkelingsgericht beroepsonderwijs (dag)

Al jaren loopt het vmbo voorop in de manier waarop de scholen hun onderwijs vormgeven (zie bijvoorbeeld hier). Inmiddels blijkt ook uit onderzoek dat de aanpak die gekozen wordt, werkt. Tijd voor een volgende stap: hoe kunnen we in het beroepsonderGeregistreerdwijs, vmbo en mbo in het bijzonder (nog meer) maatwerk voor de leerlingen leveren zonder eindtermen en groepsprocessen uit het oog te verliezen? Het antwoord kan zijn: ontwikkelingsgericht vmbo. Continue reading