Voorpagina

De ik-methode voor leraren: wetenschappelijk verantwoord navelstaren zonder doel, met een missie.

Tussen reflecteren en ‘evidence-based werken’ ligt de weg van het onderzoeken van de eigen ervaringen. Wolf-Michael Roth noemt dat de ‘First-person methods’. In deze workshop wordt deze methode besproken, die gezien kan worden als de empirische fenomenologie van de ervaring. Met andere woorden: we gaan voorbij de reflectie en deconstrueren de ervaring om tot uitspraken te komen over onderwijs, die ook betekenis hebben voorbij onze eigen praktijk.
De aanpak van Roth plaatsen we in een breder kader van onderzoeksmethoden voor practici, zoals practitioner research, actieonderzoek, en zelfstudie. Continue reading

Stage/scriptie onderwijspedagogiek/-kunde: Vygotskij in het vmbo.

Waarom zijn er ongeveer 300 ontwikkelingsgerichte basisscholen die zich op Vygotskij baseren, maar hoor je daar niets van in het vmbo?
Goede vraag. We zijn dat aan het veranderen. In 2014 verscheen de scriptie van Andor Molter die dat als eerste expliciet onderzocht. Ook sinds 2014 zijn er trainingen OGO in het vmbo en er is een artikel in Van 12 tot 18 over OGO in het VMBO. De volgende stap is de uitwerking van een kwaliteits- en analyse instrument voor het ontwikkelingsgerichte vmbo. Doel is het vmbo een instrument te geven kwaliteit op een open en ontwikkelingsgerichte manier aan te tonen en tegelijk te onderzoeken hoe ontwikkelingsgericht een vmbo eigenlijk al is.

De stage of scriptie (onderwijspedagogiek, onderwijskunde, pedagogiek) loop je bij Meester! onderwijs inzicht, de zzp activiteit van Dr. Martijn van Schaik. Activiteiten kunnen zijn:
– het uitwerken en valideren van een vragenlijst ‘OGO in het vmbo’ in de richting van een kwaliteitsinstrument (zoals de kwaliteitskaart OGO);
– het uitwerken van een quickscan ‘Hoe OGO is het vmbo?”;
– het schrijven van een handleiding voor de ‘Toolkit OGO in vmbo’;
–  assisteren bij trainingen OGO in het vmbo;
– het onderzoeken van OGO in (een) vmbo, met bijvoorbeeld de vraag: wat zijn de kenmerken van ontwikkelings- en identiteitsgericht onderwijs in de bovenbouw van het vmbo?
Precieze invulling  en planning gaat in overleg en wordt afgestemd op beschikbaarheid. Er is geen werkplek (kantoor); overleg op afspraak of via videoverbinding.

Meer informatie via deze site of martijn[at]mvanmartijn[punt]eu

Meer lezen:
Molter, J. A. (2014). Ontwikkelingsgericht onderwijs in het vmbo. Masterthese Onderwijspedagogiek (Masterthese). Amsterdam: Vrije Universiteit.
Van Schaik, M., & Molter, J. A. (2015). Ontwikkelingsgericht onderwijs in het vmbo. Een derde weg naar betekenisvol onderwijs. van 12 tot 18, 25(5), 8–10.